Darowizny
Facebook Facebook Youtube Instagram Pinterest

Darowizny

Każda, nawet najmniejsza darowizna na rzecz Fundacji to dla nas ogromne wsparcie i możliwość realizacji kolejnych projektów na rzecz podopiecznych. Warto pamiętać, że przekazując darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego nie tylko przyczyniamy się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, ale zyskujemy jednocześnie możliwość pomniejszenia swoich podatków. Jak to możliwe?

Darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, lub krwiodawstwa podlegają odliczeniu przez podatników opodatkowanych według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałt ewidencjonowany). Pamiętaj, że darowizny przekazane na rzecz osób fizycznych nie podlegają odliczeniu. Jednakże możesz odliczyć darowiznę z poleceniem, np. darowiznę dokonaną na rzecz Fundacji ze wskazaniem na konkretną osobę fizyczną.

 

Jak mogę odliczyć darowiznę?

Odliczeniu podlega kwota lub wartość przekazanej darowizny. Darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, krwiodawstwa i kształcenia zawodowego podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Kwota darowizny odliczana jest od:

- dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej, a więc uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatku liniowego;

- przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, a więc uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem.

Odliczenia darowizny dokonujemy w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 oraz w dołączanym do tych zeznań załączniku PIT/O (ten sam załącznik, który wypełniasz korzystając np. z ulgi na dzieci). W załączniku podaje się dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny. Szczegółowe informacje dotyczące załącznika PIT/O znajdziesz na stronie podatki.gov.pl

 

Jak przekazać darowiznę i jak ją udokumentować?

Darowiznę pieniężną możesz przekazać wykonując przelew bezpośrednio ze swojego banku na rachunek Fundacji ProCuro (61 1090 2529 0000 0001 4664 3886). Do udokumentowania takiej darowizny wystarczy wystawione przez Twój bank potwierdzenie przelewu (wyciąg bankowy, potwierdzenie operacji bankowej). Pracujemy również nad rozwiązaniem, dzięki któremu każdy darczyńca otrzyma na koniec roku zaświadczenie potwierdzające ilość i kwoty przekazanych darowizn. Wszystko po to, aby skorzystanie z ulgi podatkowej było jeszcze prostsze.

W przypadku przekazania darowizny innej niż pieniężna do odliczenia powinniśmy posiadać dowód jej przekazania (np. umowa, akt notarialny), z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Co ważne – dokumentów potwierdzających przekazanie i odliczenie darowizny nie trzeba dołączać do zeznania podatkowego. Warto jednak mieć je „pod ręką”, ponieważ na żądanie urzędu skarbowego będziemy musieli je przedstawić do kontroli.

 

Innym sposobem na przekazanie darowizny na rzecz naszej Fundacji jest skorzystanie z bezpiecznego i przejrzystego wsparcia naszej działalności poprzez portal siepomaga.pl

 

Jeśli podczas przekazywania darowizny skorzystasz z płatności online to oprócz dowodu zapłaty z banku niezbędne będzie potwierdzenie Fundacji o otrzymaniu darowizny, ponieważ na dowodzie wpłaty widoczne będą dane pośrednika płatności (PayU, Dotpay, PayPal, Przelewy24 itp.) a nie dane Fundacji.

Potwierdzenie wszystkich przekazanych w tej formie (za pośrednictwem siepomaga.pl) darowizn jest wysyłane automatycznie do wszystkich darczyńców na adres e-mail podany podczas przekazywania darowizny. Jeśli przekazałeś darowiznę przez portal siepomaga.pl i nie otrzymałeś potwierdzenia, możesz ponownie je wygenerować na stronie https://www.siepomaga.pl/zaswiadczenie.

Więcej informacji na temat odliczania darowizny od dochodu znajdziesz w broszurze Krajowej Informacji Skarbowej.