Możesz
pomóc
Facebook Youtube
Wspieramy społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych poprzez sztukę

Poznaj fundację Procuro

Fundacja PROCURO to organizacja pożytku publicznego powołana w czerwcu 2007 r. Celem naszej działalności jest aktywizacja społeczna oraz wzrost poziomu samodzielności niepełnosprawnych dzieci poprzez wspieranie ich zainteresowań zgodnych z posiadanymi przez nie emocjami i predyspozycjami.

 

Integrujemy poprzez sztukę

ARTSTACJA – przystanek najmłodszej sztuki wyjątkowych dzieci. Konkursu plastyczny realizowany od 2007 r., którego uczestnikami są niepełnosprawne dzieci i młodzież.

TWÓRCZE WARSZTATY dla naszych podopiecznych organizowane przy wsparciu instytucji kultury.

Wspieramy rehabilitację

Wspieramy finansowo  rehabilitację niepełnosprawnych dzieci, które dzięki naszej pomocy zyskują możliwość lepszego funkcjonowania

Nasza misja

WIDZIEĆ w naszym otoczeniu ludzi, którzy czekają na pomoc, na naszą wrażliwość.

POMAGAĆ bliźnim w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych chorobą, wykluczeniem społecznym, wiekiem.

WSPIERAĆ niepełnosprawne dzieci i młodzież w rozwijaniu talentów, pokonywaniu własnych ograniczeń.

Fundatorzy

BOŻENNA DOWGIAŁŁO
MARIA JAŃSKA - GRANEK
ALICJA ŚMIECHOWSKA - DZIK
JOANNA MESJASZ