Cele działalności fundacji Procuro
Facebook Facebook Youtube Instagram Pinterest

Cele działalności fundacji Procuro

Fundacja PROCURO to organizacja pożytku publicznego powołana w czerwcu 2007 r. Celem naszej działalności jest aktywizacja społeczna oraz wzrost poziomu samodzielności niepełnosprawnych dzieci poprzez wspieranie ich zainteresowań zgodnych z posiadanymi przez nie emocjami i predyspozycjami.

Wspieramy rozwój utalentowanych, niepełnosprawnych dzieci w zakresie sztuki i poprzez działalność artystyczną. Zapewniamy im  możliwości wychodzenia poza ośrodki, w których przebywają na co dzień. Dbamy o to, aby brały udział w ciekawych wydarzeniach, przez co nabywają nowych umiejętności społecznych

 

Integrujemy poprzez sztukę

ARTSTACJA – przystanek najmłodszej sztuki wyjątkowych dzieci. Konkursu plastyczny realizowany od 2007 r., którego uczestnikami są niepełnosprawne dzieci i młodzież. Konkurs „ArtStacja – przystanek najmłodszej sztuki” wpisał się na stałe w programy szkół i ośrodków zajmujących się edukacją dzieci niepełnosprawnych i opieką nad nimi. Jest jednym z nielicznych, a może wręcz jedynym, na Dolnym Śląsku, który traktuje prace dzieci z należytym uznaniem talentu, pokazując ich potencjał twórczy w muzeach i wydawnictwach drukowanych. 

TWÓRCZE WARSZTATY dla naszych podopiecznych. Prowadzimy warsztaty autorskie oraz przy wsparciu instytucji kultury. Oferujemy dzieciom ciekawe zajecia o różnej tematyce dostosowane do ich ograniczeń i możliwości poznawczych.  
 

Wspieramy rehabilitację

Wspieramy także finansowo rehabilitację niepełnosprawnych dzieci, które dzięki naszej pomocy zyskują możliwość lepszego funkcjonowania.

Nasza misja

WIDZIEĆ w naszym otoczeniu ludzi, którzy czekają na pomoc, na naszą wrażliwość.

POMAGAĆ bliźnim w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych chorobą, wykluczeniem społecznym, wiekiem.

WSPIERAĆ niepełnosprawne dzieci i młodzież w rozwijaniu talentów, pokonywaniu własnych ograniczeń.