Facebook Facebook
Wspieramy społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych poprzez sztukę

Rowerem sprawniej

Projekt ten był przede wszystkim pokonaniem słabości. Naszym celem było pokazanie, że osoba niepełnosprawna nie musi być izolowana. Z pomocą osoby zdrowej może dokonywać rzeczy, które są trudne nawet dla zdrowych ludzi. Osoby niepełnosprawne, to ludzie wymagający jedynie wyrównania szans i likwidacji niepotrzebnych barier. Mogą żyć aktywnie pomimo, że czasem napotykają na znaczne trudności.
Współpraca pomiędzy pełnosprawnymi, i niepełnosprawnymi „usprawnia” przede wszystkim tych pierwszych. Tym samym pragniemy podkreślić społeczny wymiar naszego projektu, którego podstawowym celem jest „poruszenie” osób niepełnosprawnych oraz likwidacja podziałów. Doskonale wiemy, że dla osób niepełnosprawnych niezwykle istotna jest możliwość samorealizacji. Motywację do dalszego rozwoju daje między innymi nauka, praca oraz sport.