Facebook Facebook
Wspieramy społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych poprzez sztukę

Kontakt

ul. T. Kutrzeby 64/60,
52-213 Wrocław.
Telefon: 71 368 72 05
E-mail: biuro(at)procuro(dot)org(dot)pl

Adres do korespondencji - Fundacja Procuro

ul. Ślężna 130-134

53-111 Wrocław

NIP: 899 261 2979 REGON: 020549584

Raiffeisen Polbank

nr rachunku: 05 1750 0012 0000 0000 3273 9938

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna,
VI Wydział Gospodarcz-KRS 0000283825