PIT 2024 za 2023 rok
Facebook Facebook Youtube Instagram Pinterest

PIT 2024 za 2023 rok

 

W terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. powinieneś rozliczyć swoje zeznanie PIT za 2023 r. Pamiętaj o możliwości przekazania 1,5% na rzecz naszej Fundacji.

 

Dlaczego warto nam przekazać 1,5%?

Od 17 lat wspieramy chore i niepełnosprawne dzieci w walce o sprawność. Z zebranych środków finansujemy rehabilitację oraz indywidualne terapie naszych podopiecznych, które nie są refundowane przez NFZ. Zapewniamy również wsparcie w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. 
Wszelkie zgromadzone środki przeznaczamy m.in. na:

 • finansowanie specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych
 • zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla naszych podopiecznych
 • finansowanie turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach 
 • finansowanie wizyt lekarskich u specjalistów

     
Zobaczcie, jak dzięki wpłatom z 1,5% podatku, nasi najmłodsi podopieczni Maksiu, Leoś i Kornel dzielnie walczą o swoją sprawność.    

 

 

Rozlicz PIT za 2023 rok korzystając z bezpłatnych formularzy i przekaż 1,5% dla Fundacji ProCuro.

Twój 1,5% ma wielką moc! Pomaga rozwijać, odzyskiwać sprawność naszym podopiecznym. Myślisz, że te kilka złotych nie ma znaczenia? Nic bardziej mylnego. Nawet mała kwota nabiera wielkiej wagi, kiedy jest pomnożona przez wiele dobrych serc. Środki zebrane z 1,5% podatku pomagają naszym małym podopiecznym w poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.

Jak rozliczyć PIT za 2023 roku i przekazać 1.5% na cel charytatywny? 

1. Skorzystaj z naszego programu do rozliczenia PIT.
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP. Dzięki niemu, w kilku prostych krokach wypełnisz interaktywny formularz zeznania podatkowego. Rozliczenia można dokonać klikając w baner:

Przekaż 1% naszej organizacji
Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP.

2. Rozlicz deklarację za pomocą rządowej usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT to najprostszy sposób na rozliczenie podatków, zeznania podatkowe wstępnie wypełnia za nas Urząd Skarbowy, a my możemy je sprawdzić, potwierdzić lub skorygować. Twoje zeznanie roczne, będzie dostępne w Portalu Podatnika od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego, uzupełnij wszystkie dane i w pozycji „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz OPP” wybierz Fundację ProCuro, wpisując nr KRS: 0000283825 lub wyszukując ją po nazwie. 

Podobnie jak w poprzednich latach, po zalogowaniu możesz dokładnie przeglądać i weryfikować przygotowane przez administrację skarbową deklaracje, a także modyfikować je, np. zmieniając sposób rozliczenia z indywidualnego na rozliczenie z małżonkiem, czy wskazując kwoty ulg podatkowych, z których chcesz skorzystać. 

 • Wypełnij właściwy formularz PIT, wpisując w odpowiednią rubrykę nr KRS: 0000283825  oraz kwotę, jaką wynosi twój 1,5% podatku.
 • Emeryci i Renciści, którzy chcą przekazać 1,5% dla Fundacji ProCuro mogą wypełnić oświadczenie PIT-OP, wpisując w pkt. 9 nr KRS: 0000283825  i przesłać do swojego Urzędu Skarbowego.

Do e-Urzędu Skarbowego możesz się zalogować na 3 sposoby:

 • używając swojego profilu zaufanego (dostępnego m.in. za pośrednictwem Twojego banku; możesz też użyć e-dowodu osobistego);
 • jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego wystarczy, że podasz swój numer PESEL i wybrane dane autoryzacyjne (takie jak np. kwota przychodu z poprzednich lat.)
 • korzystając z aplikacji mobilnej mObywatel 

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybierz zakładkę: Twój e-PIT.

3. Rozlicz podatek samodzielnie wypełniając druki PIT
Kolejnym sposobem rozliczenia się z Urzędem Skarbowym jest samodzielnie wypełnienie druków PIT. Gotowe deklaracje możesz zanieść do Urzędu Skarbowego lub przesłać pocztą tradycyjną.

Rozliczenie PIT - ważne informacje

Do kiedy rozliczyć PIT 2024 za 2023 rok?

 • na złożenie PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 mamy czas do 30 kwietnia 2024 r.
 • na zapłatę podatku z PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 mamy czas do 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w rozliczaniu PIT 2024 za 2023 rok

 Do najważniejszych zmian obowiązujących przy rozliczeniu PIT 2024 za 2023 należą:

 • utrzymanie zmiany stawki podatkowej dla osób fizycznych rozliczających się wedle skali podatkowej i osiągających dochody, które nie przekraczają 120 000 zł – z 17% do 12%,
 • zwiększenie limitu zarobków dziecka, którego przekroczenie powoduje niemożność uwzględnienia ulgi prorodzinnej - dziecko może zarobić do 19 061,28 zł rocznie;
 • zwiększenie limitu  zarobków osoby z niepełnosprawnością pozostającej na utrzymaniu podatnika rozliczającego ulgę rehabilitacyjną - do 19 061,28 zł rocznie;
 • zwiększenie rocznych maksymalnych kwot wpłat w IKE (do 20 805 zł) oraz w IKZE (dla osób fizycznych rozliczających się za pośrednictwem płatnika - do 8 322 zł, a w przypadku samozatrudnionych - do 12 483 zł);
 • znacząco został powiększony katalog przedsiębiorców mogących rozliczać się z fiskusem w formie ryczałtu ewidencjonowanego, gdyż doszło do zwiększenia limitu uprawniającego do przystąpienia do tej formy rozliczenia - z 250 000 euro do 2 milionów euro;
 • możliwość rozliczenia ulgi na dziecko w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych dziecka z niepełnosprawnością, niezależnie od wysokości ich dochodów;
 • możliwość zastosowania stawki 8,5% ryczałtu do 200 000 zł przychodu przez małżonków osiągających przychody z najmu prywatnego;
 • zwiększenie limitu odliczenia składek na związki zawodowe do 840 zł;
 • możliwość odliczenia składki zdrowotnej na PIT-36L do kwoty 10 200 zł.

Najważniejsze ulgi podatkowe:

 •  ulga  prorodzinna: na 1 i 2 dziecko 92,67 zł/mies., na 3 dziecko 166,67 zł/mies. A na 4 dziecko 255 zł/mies. 
 • rozliczenie z dzieckiem: rodzic, który samotnie wychowuje dziecko może się z nim rozliczyć wspólnie, co znaczy, że zyskuje on kwotę wolną od podatku w podwojonej wysokości tj. 60 tys. zł. 
 • ulga rehabilitacyjna: aby z niej skorzystać trzeba mieć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, wyliczana jest na podstawie rachunków uzyskanych na cele rehabilitacyjne; 
 • ulga na leki: podobnie jak ulga rehabilitacyjna wymaga potwierdzenia konieczności przyjmowania leków i obliczana jest w oparciu o rachunki za leki wykupione; 
 • ulga z tytuły darowizn: nie powinna ona przekroczyć 6% uzyskanego w ciągu roku dochodu i różni się w zależności od celu ulgi np. ulga na walkę z covid, ulga na cele dobroczynne. 

Istnieje wiele innych ulg, takich jak ulga termoizolacyjna, budowlana, dla honorowych dawców krwi, na cele religijne, na badania i rozwój (B+R), oraz innowacyjna. Zaleca się skonsultowanie się z księgową lub księgowym, aby dowiedzieć się, które z tych ulg nam przysługują. Dodatkowo, od teraz istnieje również możliwość odliczenia ulg z tytułu darowizn dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po 24 lutego 2022 roku. Warto o tym pamiętać.

Czy 1,5% podatku dla organizacji to dla mnie dodatkowy podatek?

Nie, to nie jest dodatkowy podatek. Zmiana polega na tym, że w kontekście Polskiego Ładu, który był niekorzystny dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), Sejm zdecydował o podwyższeniu od 1% do 1,5% podatku. Mechanizm pozostał ten sam, zatem podatnik nie NIE PŁACI dodatkowego podatku. Wystarczy jedynie zadeklarować, aby Urząd Skarbowy przekazał w Twoim imieniu 1,5%  kwoty podatku do wybranej organizacji charytatywnej. Zachęcamy  do wsparcia naszych podopiecznych. W tym celu wystarczy wpisać numer KRS 0000283825 w odpowiedniej rubryce formularza podatkowego.