Zgłoś podopiecznego
Facebook Facebook Youtube Instagram Pinterest

Zgłoś podopiecznego

Zapraszamy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami do współpracy z Fundacją ProCuro. Jeśli szukają Państwo wszechstronnego wsparcia i pomocy w finansowaniu rehabilitacji dziecka, zapraszamy do kontaktu. Wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres biuro@procuro wraz z krótką informacją o dziecku i jego potrzebach. W odpowiedzi zwrotnej prześlemy komplet informacji i dokumentów, które będą potrzebne do weryfikacji Państwa wniosku.

Kto może zostać podopiecznym Fundacji ProCuro?
Zgodnie z obowiązującym statutem, podopiecznym Fundacji ProCuro może zostać dziecko z każdym typem orzeczenia o niepełnosprawności. W szczególności zapraszamy dzieci z terenu Dolnego Śląska, zależy nam na tym, aby być blisko naszych podopiecznych.

Na jaką pomoc może liczyć podopieczny?
Fundacja ProCuro wspiera finansowo leczenie i rehabilitację dzieci. Podopiecznym możemy udostępnić imienny rachunek (subkonto) do zbierania środków z darowizn celowych. Subkonto w Fundacji ProCuro to bezpieczny sposób na zbiórkę środków na leczenie i rehabilitację dziecka.

Pomagamy w zbieraniu funduszy pochodzących ze środków „1% podatku”, oferując możliwość skorzystania z licencjonowanego programu do rozliczeń podatku. Wspieramy podopiecznych w organizacji zbiórek publicznych, w tym zbiórek internetowych. Każdy podopieczny może także liczyć na pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych/ulotek/prezentacji, które będą pomocne w promocji zbiórki środków.

 

Jak działa subkonto w Fundacji ProCuro?
Konto imienne to indywidualny, wewnętrzny rachunek prowadzony przez Fundację ProCuro na rzecz każdego podopiecznego. Subkonto umożliwia przekazywanie darowizn, wpłat od osób prywatnych oraz od firm, a także zbiórkę 1% podatku. Za zbieranie środków na konto odpowiadają rodzice/opiekunowie i bliscy podopiecznego. Na każdym etapie mogą Państwo liczyć na wsparcie pracowników Fundacji ProCuro.

Fundacja nie pobiera żadnych opłat z tytułu prowadzenia konta imiennego, a wszystkie zebrane środki są przeznaczone w całości na rzecz zaspokojenia leczniczych i rehabilitacyjnych podopiecznego.


 

Jakich formalności musimy dopełnić przy zgłoszeniu dziecka?
Jeżeli chcesz zgłosić dziecko jako podopiecznego Fundacji ProCuro wyślij maila na adres biuro@procuro.
W odpowiedzi zwrotnej prześlemy komplet informacji i dokumentów, które będą potrzebne do weryfikacji wniosku. 

Kiedy będziemy wiedzieć, czy dziecko zostanie podopiecznym Fundacji?
Decyzję o przyjęciu dziecka w poczet podopiecznych podejmuje Zarząd Fundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletu dokumentów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia do kandydata na podopiecznego (jego rodziców/opiekunów), przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet podopiecznych, z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.

Jeżeli Zarząd Fundacji zakwalifikuje dziecko do grona podopiecznych, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie oraz poprzez wiadomość email. Decyzję o refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzja podejmowana jest na podstawie dokumentacji podopiecznego oraz wysokości środków, którymi dysponuje Fundacja. 
Zastrzegamy, że nie każde zgłoszenie może zostać pozytywnie rozpatrzone.