Facebook Facebook Youtube Instagram Pinterest

podopieczni

Komu pomagamy?

Wiktoria

Urodziła się jako wcześniak z dziecięcym porażeniem mózgowym. Prowadzona od kilku lat intensywna rehabilitacja, przynosi dobre rezultaty. W tej chwili Wiktoria nadal nie chodzi.  Rehabilitacja jest niezbędna, żeby stan zdrowia  Wiktorii się polepszał.

Zakres wsparcia:
•    rehabilitacja indywidualna (basen, turnus rehabilitacyjny)
•    sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny
•    terapia wzroku ​

                    Maksymilian

Maksymilian jest uroczym trzylatkiem. Chłopiec ma zdiagnozowany autyzm dziecięcy, jednak dzięki szybkiej diagnozie, stałej i wszechstronnej terapii robi duże postępy.  

Zakres wsparcia:
•    zajęcia rehabilitacyjne - terapia rewalidacyjna, integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, dogoterapia i muzykoterapia
•    rehabilitacja stóp

           Klara i Eleonora

Klara i Eleonora to siostry bliźniaczki. Dziewczynki niedosłyszą i nie mówią. Wychowuje je tata, który jest wdowcem. Tata również jest osobą niesłyszącą. Aby lepiej funkcjonować w społeczeństwie, dziewczynki muszą stale ćwiczyć mowę na zajęciach logopedycznych.

Zakres wsparcia:
•    terapia logopedyczna
•    zakup sprzętu rehabilitacyjnego
•    turnusy rehabilitacyjne

Fabian

Fabian choruje na autyzm, ma zaburzenia rozwoju. Z dużą trudnością komunikuje się z otoczeniem. Mama Fabiana jest samotna i nie pracuje. Ich sytuacja materialna jest bardzo trudna.

Zakres wsparcia:
•    indywidualne zajęcia terapeutyczne behawioralne
•    terapia logopedyczna

Jessica

Jessica choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Od urodzenia jest dzieckiem leżącym. Nie widzi, ale ma poczucie światła. Potrzebuje 24-godzinnej opieki i specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, który ułatwi rodzicom opiekę nad dziewczynką.

Zakres wsparcia:
•    zakup łóżka rehabilitacyjnego z materacem przeciwodleżynowym