Referencje i podziękowania dla fundacji Procuro
Facebook Facebook Youtube Instagram Pinterest

Referencje i podziękowania dla fundacji Procuro

Dziękujemy za pomoc w realizacji naszych celów

 

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na XII edycję konkursu plastycznego ArtStacja Przystanek Najmłodszej Sztuki, który odbył się 12 lutego 2019r. Chciałam z całego serca podziękować Paniom i pogratulować stworzenia tak pięknej inicjatywy. 

Pof. Alicja Chybicka, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Oryginalny dokument w postaci.pdf

 

Niezmiernie cenię sobie wszelkie zaangażowanie w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszego Regionu. Samorząd Województwa Dolnośląskiego pragnie aktywnie uczestniczyć w życiu niepełnosprawnych Dolnoślązaków poprzez wspieranie przedsięwzięć mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz pomoc w zatrudnianiu.

Piotr Borys, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Oryginalny dokument w postaci.pdf

 

Miło nam zarekomendować Państwu  Fundację ProCuro, a w szczególności projekt, który realizowała na przełomie lipca i sierpnia 2008 r. "Aktywnie... sposób na życie. Rowerem sprawniej". Jako Podmiot wspierający wspomniane przedsięwzięcie pragniemy podkreślić, iż współpraca zarówno z Fundacją ProCuro jak i z bezpośrednimi wykonawcami była bardzo dobra i owocna.

Adam Stocki, Dyrektor Biura
Oryginalny dokument w postaci .pdf

 

W imieniu Prezydenta Wrocławia, Pana Rafała Dudkiewicza, serdecznie dziękuję za informacje na temat projektu "Aktywnie... sposób na życie. Rowerem sprawniej". Pan Prezydent zapewnia o swoim poparciu dla działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych. Gratulując Pani Agacie Jabłońskiej i Panu Piotrowi Roczniakowi inicjatywy, Prezydent z radością przyjmuje zaproszenie do objęcia projektu Patronatem Honorowym.
Jednocześnie informuję, że dofinansowanie projektów odbywa się na zasadach  otwartego konkursu. Środkami przeznaczonymi przez Gminę Wrocław na wsparcie tego typu inicjatyw dysponuje Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji. W imieniu Prezydenta Wrocławia życzę powiedzenia w czasie wyprawy i kolejnych wspaniałych inicjatyw.

Marcin Szeloch, Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta
Oryginalny dokument w postaci.pdf

 

W imieniu naszej córki Wiktorii Rity Krawczyk chcielibyśmy serdecznie podziękować za przekazaną w tym roku pomoc finansową na rehabilitację na turnusie w ośrodku „Neuron”. Po powrocie z turnusu Wiktoria zrobiła ogromny postęp w rozwoju: zarówno ruchowym jak i intelektualnym. Dla nas to był prawie cud. Przed nami jeszcze dużo pracy i wydatków, ale Wiktoria ma bardzo dużą motywację, żeby nauczyć się chodzić. Dzięki temu postępowi było możliwe wysłanie jej do przedszkola. Dzięki Państwa pomocy nasze marzenia, żeby Wiktoria mogła chodzić mogą się spełnić.

Serdecznie dziękujemy.
Rodzice Wiktorii
Oryginalny dokument w postaci .pdf

 

Dziękujemy za zaproszenie do kolejnej edycji konkursu plastycznego. Udział naszych niepełnosprawnych uczniów w poprzednich edycjach bardzo pozytywnie wpłynął na ich poczucie własnej wartości, pozwolił im na odniesienie sukcesu. W związku z tym z przyjemnością zgłaszamy swój akces do nowej - XVI edycji - projektu "ArtStacja przystanek najmłodszej sztuki". Podoba nam się pomysł organizowania spotkań uczniów naszej szkoły z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które odnoszą sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Realizują działania na terenie szkoły, podobnie jak Fundacja, staramy się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dzieci i osób niepełnosprawnych, zależy nam na kształtowaniu postaw zmierzających do równego traktowania wszystkich uczestników społeczeństwa, dlatego chętnie przystąpimy do współpracy przy nowym projekcie Fundacji ProCuro.

Beata Świętnicka i Ewa Materka, Zespół Szkół nr. 11
Oryginalny dokument w postaci .pdf

 

W 2008 r. Fundacja ProCuro realizowała zadanie Konkurs plastyczny z wystawą prac pn. "ArtStacja - przystanek najmłodszej sztuki wyjątkowych dzieci. Bajka na ulicach mojego miasta.", zlecone przez Województwo Dolnośląskie w ramach konkursu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Fundacja przeprowadziła konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dwudziestu sześciu specjalistycznych ośrodków, w którym uczestniczyło 138 młodych twórców oraz zorganizowała wystawę prac z uroczystym wernisażem w udostępnionej do tego celu przestrzeni publicznej, profesjonalnej galerii Arsenał Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Nagrodzone w konkursie prace zostały opublikowane w formie kalendarza ściennego. Osoby zajmujące się realizacją ww. zadania wykazały się wysoką sprawnością organizacyjną, dbałością o poziom artystyczny całego przedsięwzięcia zarówno przy ocenie nadesłanych prac jak i podczas aranżacji wystawy, a także wielką wrażliwością na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało wykonane i rozliczone niezwykle staranie i terminowo. Wyrażam przekonanie, iż realizacja opisanego wyżej zadania przyczyniła się do poprawny warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Oryginalny dokument w postaci .pdf