Facebook Facebook Youtube Instagram Pinterest

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy jest coraz bardziej popularną formą działań CSR.  

Wolontariat pracowniczy opiera się na budowaniu partnerstwa między środowiskiem przedsiębiorców a podmiotami trzecimi (instytucje społeczne oraz publiczne, organizacje pozarządowe);

Kształtowanie dobrych relacji wśród pracowników: pracownik realizuje swoje ambicje i zainteresowania przy pomocy współpracowników oraz pracodawcy;

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: kreowanie pozytywnego wizerunku spółki sprzyja wzrostowi sprzedaży produkowanych dóbr lub usług, podnosi się jakość marki.