Polityka prywatności
Facebook Facebook Youtube Instagram Pinterest

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES PORTALU fundacji Procuro

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności niniejszego portalu ma charakter informacyjny i tym samym nie zawiera żadnych obowiązków dla Użytkowników Portalu fundacji Procuro. Określa ona zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Procuro z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul.Słonimskiego 1, wypisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000283825 (dalej: Administrator).

Podane Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z Portalu fundacji Procuro

Dane Osobowe zbierane i przechowywane przez Portal to:

adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, miejsce zamieszkania/pobytu Użytkownika, dane dotyczące logowania, statystyki odwiedzin stron, dane o ruchu z i do witryny Portalu oraz dane o ogłoszeniu (wszystko poprzez pliki cookies – informacje poniżej), inne informacje, w tym adres IP Użytkownika i standardowe informacje internetowe dotyczące logowania.

Dane osobowe nie są udostępnianie innym podmiotom dla celów marketingowych, ani innych celów, o których mowa w pkt 2 bez uzyskania wyraźniej zgody Użytkownika.

Dane osobowe nie są przedmiotem sprzedaży. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży Portalu dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego w celu kontynuacji świadczenia usług dokonywanych za pośrednictwem Portalu.

Ujawnienie Danych Osobowych jest możliwe wyłącznie w przypadkach prawem przewidzianych, m.in. w celu egzekwowania zasad obowiązujących na Portalu, reagowania na roszczenia dotyczące naruszenia praw osób trzecich/Użytkowników wywołane m.in. poprzez umieszczenie ogłoszenia lub innej treści na Portalu.

DANE OSOBOWE - WYKORZYSTANIE

Zebrane przez Portal Dane Osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • zapewnienia prawidłowego korzystania z Portalu na rzecz Użytkowników,
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z przekazywaniem darowizn, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności za pośrednictwem e-mail oraz/lub telefonu,
  • rozstrzygania sporów,
  • egzekwowania zasad obowiązujących na Portalu,
  • dostosowywania strony, usług , treści i reklamy do potrzeb Użytkowników, a także
  • wykonywania na rzecz Użytkowników innych działań, o których Portal informuje podczas zbierania informacji.

Zgoda na powyższe przetwarzanie Danych Osobowych jest wyrażana przy rejestracji na Portalu.

 

DANE OSOBOWE – MODYFIKACJA I USUWANIE

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej Ustawy.

 

PLIKI COOKIES

Portal wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera Użytkownika). Przechowuje się w nich informacje, których strona internetowa Portalu może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez Użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony Portalu, tj. które ogłoszenia były przeglądane, jakie elementy są pobierane, kraj pochodzenia osoby odwiedzającej. Pliki te co do zasady nie zbierają informacji, które umożliwiłyby identyfikację Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez Portal mają przede wszystkim na celu zapewnienie Użytkownikom maksymalnego komfortu podczas korzystania z Portalu, służą do celów statystycznych oraz w celu przedstawienia Użytkownikom ofert spełniających ich oczekiwania.

Pliki cookies wykorzystywane przez Portal nie są szkodliwe ani dla Użytkownika, ani dla komputera/urządzenia mobilnego wykorzystywanego przez Użytkownika. Portal używa dwóch rodzajów plików cookies:

sesyjne – automatycznie usuwane z twardego dysku komputera lub urządzenia mobilnego Użytkownika po zakończeniu danej sesji (w chwili wylogowania lub zamknięcia przeglądarki internetowej),

stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, tj. zablokować lub usunąć te pliki, które pochodzą z Portalu. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny znajdować się w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej fundacja(at)procuro(dot)org(dot)pl lub pod adres:

Fundacja Procuro ul. Ślężna 130-134, 53-111 Wrocław

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości niniejszego dokumentu, m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora i/lub Użytkowników.

Administrator każdorazowo umieści na Portalu informację o zmianach w Polityce Prywatności.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 18.12.2017 roku.