Możesz
pomóc
Facebook Youtube
Wspieramy społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych poprzez sztukę

FUNDACJA PROCURO dzięki wsparciu: Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Miejskiego Wrocławia, Hali Stulecia, TONY podstawy dźwięków, przedstawia bogatą, bezpłatną ofertę zajęć edukacyjnych dla Naszych podopiecznych w roku szkolnym 2017/2018.

Każda z tych instytucji proponuje ciekawe zajęcia przygotowane w oparciu o zakres prowadzonej działalności:

  • Pawilon Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki Współczesnej, w każdy wtorek tygodnia zaprasza na zajęcia (LINK do zajęć w p4k), przygotowane pod uzgodnione z opiekunami potrzeby.
  • Muzeum Miejskie Wrocławia, w każdym tygodniu od środy do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, zaprasza na zajęcia prezentowane na www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/CMS/edukacja,
  • TONY podstawy dźwięków, zajęcia stacjonarne i wyjazdowe (w ośrodkach), odbywać będą się raz w miesiącu. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie TONY, która nie jest dostępna dla osób mających trudności z pokonaniem schodów ( 1 piętro bez windy)
  • Centrum Poznawcze Hali Stulecia, w każdy poniedziałek,  zaprasza na warsztaty połączone ze zwiedzaniem Hali Stulecia i Centrum Poznawczego.